Change language
dehaze
employee Tanel Vahter Tartu,, Estonia

PhD Tanel Vahter


tvahter [ät] ut.ee

Minu uurimistöö peamine eesmärk on jõuda lähemale krohmseente rakendamisele praktilistes probleem-olukordades taimekasvu parandamiseks. Krohmseentega inokuleerimise edukus on enamasti jäänud väiksemaks kui oodatud, mistõttu soovin välja selgitada õnnestumiseks vajalikud tegurid ning jõuda toimivate lahendusteni. Plaanin krohmseeni kasutada degradeeritud ökosüsteemide taastamisel välikatsetes, kus erinevas seisundis olevaid alasid inokuleeritakse siht-ökosüsteemidest pärineva mükoriisaseenekooslusega. Selliselt soovin saavutada siht-ökosüsteemile lähedase ning kohalikesse oludesse sobiva krohmseenekoosluse, mis tõstaks taastumise kiirust ning kvaliteeti. Lisaks plaanin välja töötada mulla rasvhapete profiilil põhineva mulla bioloogilise tervise indikaatori, mis aitaks tulevikus hinnata erinevate muldade bioloogilist seisundit ning taastamispotentsiaali, samuti vajadust krohmseentega inokuleerimiseks.